Promocja!

Pakiet kursów trener i szkoleniowiec

199.00

Pakiet 3 szkoleń + 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Trener, Facylitator, Organizowanie pracy małych zespołów!

Pakiet 199 zł!

Treści programowe znajdują się w załącznikach!

Szkolenie:  Jest to materiał do samodzielnego przerobienia w formie pdf. Nie ma ustalonych terminów. Kursant w dowolnym czasie i miejscu przerabia materiał szkoleniowy.

Egzamin: Po każdym szkoleniu odpowiada się na dwa pytania kontrolne w formie opisowej. Odsyła się w dowolnym czasie – drogą mailową!

Zaświadczenie: Nasze zaświadczenia wydawane są w oparciu o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Jednakże nie zastępują one ukończenia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Szkolenia mają charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje.

Dodatkowa opcja!

Dodaj do zamówienia

Kategoria:

Pakiet 3 szkoleń tematycznych:

1.Trener-szkoleniowiec w nauczaniu osób dorosłych kurs online

Zdobycie wiedzy dotyczącej nauczania osób dorosłych. Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętności związane z planowaniem, realizacją oraz ewaluacją uczenia się osób dorosłych. Nabędzie umiejętności związane z zasadami przygotowania profesjonalnej prezentacji jak również zdobędzie podstawowy warsztat trenera-szkoleniowca.

2. Facylitator z elementami zarządzania czasem kurs online

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

  • Charakterystyka pracy facylitatora
  • Cechy efektywnej komunikacji
  • Skuteczne prowadzenie i moderowanie dyskusji
  • Efektywne słuchanie
  • Procesy zachodzące w grupie 
  • Rozwiązywanie konfliktów w grupie
  • Zarządzanie jakością i efektywnością pracy
  • Zarządzanie czasem
  • Organizowanie spotkań służbowych 

3. Organizacja pracy małych zespołów z zarządzaniem kompetencjami personalnymi i społecznymi kurs online

Zdobycie wiedzy z zakresu organizacji pracy małych zespołów z zarządzaniem kompetencjami personalnymi i społecznymi. W szkoleniu zawarto również informacje dotyczące gospodarowania czasem, komunikatywności, określania celu, rozwiązywania problemów oraz savoir-vivre.

Po każdym kursie wystawione jest zaświadczenie w formie online – wydane przez Placówkę Oświatową. W tym pakiecie otrzyma się 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

Może spodoba się również…