Dyplom

Jako niepubliczna placówka oświatowa wystawiamy zaświadczenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych!

Nasze zaświadczenia wydawane są w oparciu o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Jednakże nie zastępują one ukończenia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Szkolenia mają charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje.
Do prowadzenia poszczególnych zajęć np. terapii zajęciowej wymagane jest ukończenie studiów z zakresu terapii zajęciowej.

CO CHARAKTERYZUJE NASZE CERTYFIKATY?

  • druk na ozdobnym papierze 160 g/ kolor beżowy;
  • znak wodny na całym zaświadczeniu – autentyczność dyplomu;
  • hologram – naklejka zabezpieczająca autentyczność dyplomu;
  • wszelkie pieczątki: nagłówkowa z numerem RSPO, REGON Placówki Kształcenia Ustawicznego; imienna – dyrektora, pieczątka okrągła – dodatkowa z firmy szkoleniowej;
  • dyplomy zawierają suchą pieczęć – z Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego – dodatkowe zabezpieczenie i autentyczność dyplomu;
  • indywidualny numer z rejestru każdego wydanego dokumentu (każdy pracodawca może zadzwonić czy napisać maila i dowiedzieć się czy dany kursant(ka) ukończył(a) u nas szkolenie);
  • nowoczesny wygląd;
  • na zaświadczeniu nie umieszcza się formy kształcenia;
  • wszelkie podstawy prawne oraz wpisy do RSPO, RIS.

Skorzystaj z kodu w ciągu 10 minut, aby dostać 10 % zniżki!

Wklej kod w zamówieniu!

Prezent dla Ciebie!