Promocja!

Pakiet kursów pomoc nastolatkowi w kryzysie

99.00

100 pakietów promocyjnych!

Pakiet 3 szkoleń + 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Prewencja zachowań suicydologicznych, Depresja i samookaleczenia, Szybka interwencja w kryzysie!

Pakiet 99 zł!

Treści programowe znajdują się w załącznikach!

Szkolenie:  Jest to materiał do samodzielnego przerobienia w formie pdf. Nie ma ustalonych terminów. Kursant w dowolnym czasie i miejscu przerabia materiał szkoleniowy.

Egzamin: Po każdym szkoleniu odpowiada się na dwa pytania kontrolne w formie opisowej. Odsyła się w dowolnym czasie – drogą mailową!

Zaświadczenie: Nasze zaświadczenia wydawane są w oparciu o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Jednakże nie zastępują one ukończenia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Szkolenia mają charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje.

Dodatkowa opcja!

Dodaj do zamówienia

Kategoria:

Pakiet 3 szkoleń tematycznych:

1. Prewencja zachowań suicydalnych – 55 stron

Przedstawienie zagadnienia samobójstwa, a także głównych zaburzeń i innych czynników związanych z samobójstwem oraz pokazanie, jak rozpoznawać i postępować z osobami ze skłonnościami samobójczymi. Celem jest omówienie kwestii interwencji kryzysowej w sytuacjach związanych z samobójstwami, a także profilaktyki zachowań suicydalnych.

2. Depresja i samookaleczenia u dzieci i młodzieży – 84 strony

Poznanie podstawowych informacji o depresji występującej wśród dzieci
i młodzieży. W szkoleniu omówiono czynniki ryzyka, przyczyny depresji i
metody terapii. Zawarto także informacje dotyczące zjawiska
samookaleczenia i sposoby przeciwdziałania mu. Szkolenie omawia
kwestie związane z samooceną.

3. Szybka interwencja w kryzysie z elementami  terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach – 100 stron

Poznanie podstaw szybkiej interwencji w kryzysie. Opisano rodzaje kryzysów, pojęcie interwencji kryzysowej, przyczyny wystąpienia kryzysu, rodzaje i cechy kryzysów. Omówiono wpływ kryzysu na psychofizyczne funkcjonowanie człowiek. A także zaburzenie stresowe pourazowe i opis jego objawów. Ukazano techniki prowadzenia rozmowy psychologicznej oraz pracy z kryzysem. Szkolenie zawiera wiedzę co do metod tworzenia planu interwencji kryzysowej, wybrane modele interwencji kryzysowej i procedury jej prowadzenia. Opisano wybrane narzędzia i techniki stosowane w TSR oraz relacje terapeutyczne.

Po każdym kursie wystawione jest zaświadczenie w formie online – wydane przez Placówkę Oświatową. W tym pakiecie otrzyma się 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

Może spodoba się również…