Promocja!

Pakiet kursów neurodydaktyka i wspomaganie neurorozwoju

99.00

100 promocyjnych pakietów!

Pakiet 3 szkoleń + 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Wspomaganie rozwoju i EEG,  5x neuro, Oligofrenopedagogika

Pakiet 99 zł!

Treści programowe znajdują się w załącznikach!

Szkolenie:  Jest to materiał do samodzielnego przerobienia w formie pdf. Nie ma ustalonych terminów. Kursant w dowolnym czasie i miejscu przerabia materiał szkoleniowy.

Egzamin: Po każdym szkoleniu odpowiada się na dwa pytania kontrolne w formie opisowej. Odsyła się w dowolnym czasie – drogą mailową!

Zaświadczenie: Nasze zaświadczenia wydawane są w oparciu o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Jednakże nie zastępują one ukończenia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Szkolenia mają charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje

92 w magazynie

Dodatkowa opcja!

Dodaj do zamówienia

Pakiet 3 szkoleń tematycznych:

1. Podstawy oligofrenopedagogiki i zaburzeń neurorozwojowych z elementami diagnostyki psychopedagogicznej – 150 stron

Przedstawienie podstaw oligofrenopedagogiki, metod pracy z dziećmi z lekkim i głębokim upośledzeniem umysłowym. W szkoleniu omówiono tematykę mózgowego porażenia dziecięcego, ADHD, autyzmu, zespołu Aspergera. Szkolenie zawiera elementy diagnostyki pedagogicznej, pojęcie diagnozy, etapy i funkcje diagnozy.

2. Podstawy neuropsychologii, neurobiologii, neurodydaktyki, neurologii dziecięcej i zaburzeń neurorozwojowych – 148 stron

Jest przybliżenie zagadnień neuropsychologii, neurobiologii, neurodydaktyki, neurologii dziecięcej oraz zaburzeń neurorozwojowych.

3.Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, integracji sensorycznej, EEG Biofeedback w terapii i edukacji – 155 stron

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnienia podstaw wczesnego wspomagania rozwoju, integracji sensoryczne oraz EEG Biofeedback. W szkoleniu zawarto tematykę wybranych aspektów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz informacji odnośnie terapii integracji sensorycznej i wiedzy w temacie EEG-Biofeedback.

Po każdym kursie wystawione jest zaświadczenie w formie online – wydane przez Placówkę Oświatową. W tym pakiecie otrzyma się 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

Może spodoba się również…