Promocja!

Pakiet kursów wspomaganie rozwoju i socjoterapia

99.00

100 promocyjnych pakietów!

Pakiet 3 szkoleń + 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Trener rozwoju emocjonalnego, Metodyka prowadzenia zajęć, Socjoterapia

Pakiet 99 zł!

Treści programowe znajdują się w załącznikach!

Szkolenie:  Jest to materiał do samodzielnego przerobienia w formie pdf. Nie ma ustalonych terminów. Kursant w dowolnym czasie i miejscu przerabia materiał szkoleniowy.

Egzamin: Po każdym szkoleniu odpowiada się na dwa pytania kontrolne w formie opisowej. Odsyła się w dowolnym czasie – drogą mailową!

Zaświadczenie: Nasze zaświadczenia wydawane są w oparciu o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Jednakże nie zastępują one ukończenia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Szkolenia mają charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje.

40 w magazynie

Dodatkowa opcja!

Dodaj do zamówienia

Pakiet 3 szkoleń tematycznych:

1.Trener rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii i psychoterapii– 343 strony

Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Uczestnik szkolenia pozna podstawy wiedzy o wychowaniu, nauczaniu i kształceniu, rozwoju dzieci. Uczestnik szkolenia zdobędzie również wiedzę dotyczącą podstaw treningu umiejętności społecznych, w tym zagadnień związanych z kompetencjami społecznymi, komunikacją interpersonalną, wskazówkami jak pokonać nieśmiałość oraz tego, jak wyglądają przykładowe programy zajęć treningu umiejętności społecznych. Szkolenie wzbogacone zostało także o zagadnienia metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej z zagadnieniami pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metody pracy, metody diagnozy, planowanie i konspekt zajęć opiekuńczo- wychowawczych. Tematyka szkolenia obejmuje również podstawy teoretyczne socjoterapii i psychoterapii, które można zastosować w pracy z dzieckiem.

2. Metodyka prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z podstawami adaptacji– 150 stron

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu tematyki funkcjonowania rodziny z małym dzieckiem. W szkoleniu zawarto zasady i metody pracy z małym dzieckiem w wymiarze indywidualnym i grupowym. Szkolenie wzbogacono w informacje o zasadach prowadzenia zajęć adaptacyjnych dla dzieci w wieku 0-4 lat.

3. Podstawy pracy socjoterapeutycznej – 82 strony

Uzyskanie podstawowej wiedzy co do specyfiki zaburzeń zachowania, ich przyczyn, zaburzeń i kontroli. Uzyskanie wiedzy o specyfice socjoterapii oraz stosowanych w niej narzędziach. W szkoleniu omówiono również społeczności korekcyjne w odniesieniu do procesu socjoterapii. Zawarto także specyfikę pracy w zawodzie socjoterapeuty. W szkoleniu zawarto także informacje o etycznym wymiarze pracy socjoterapeutycznej.

Po każdym kursie wystawione jest zaświadczenie w formie online – wydane przez Placówkę Oświatową. W tym pakiecie otrzyma się 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

Może spodoba się również…