Promocja!

Pakiet kursów coaching i produktywność

99.00

100 promocyjnych pakietów!

Pakiet 3 szkoleń + 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Podstawy coachingu, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie emocjami i stresem

Pakiet 99 zł!

Treści programowe znajdują się w załącznikach!

Szkolenie:  Jest to materiał do samodzielnego przerobienia w formie pdf. Nie ma ustalonych terminów. Kursant w dowolnym czasie i miejscu przerabia materiał szkoleniowy.

Egzamin: Po każdym szkoleniu odpowiada się na dwa pytania kontrolne w formie opisowej. Odsyła się w dowolnym czasie – drogą mailową!

Zaświadczenie: Nasze zaświadczenia wydawane są w oparciu o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Jednakże nie zastępują one ukończenia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Szkolenia mają charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje.

32 w magazynie

Dodatkowa opcja!

Dodaj do zamówienia

Pakiet 3 szkoleń tematycznych:

1. Podstawy coachingu – 81 stron
Poznanie narzędzi oraz technik coachingu. Uczestnik pozna strukturę sesji, a także sposoby myślenia, analizę transakcyjną i relacje oparte na postawach i potrzebach. Pozna umiejętności coachingowe przydatne w pracy z klientem, to jak budować zaufanie, czym jest feedback, schematy językowe oraz koncepcje zmian i realizacji celów.

2. Zarządzanie emocjami i stresem – 126 stron

Zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:Stres;
Zarządzanie stresem;
Techniki antystresowe;
Trening uważności;
Wypalenie zawodowe;
Emocje w miejscu pracy.

3. Zarządzanie sobą i czasem – 102 strony

Zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:Zarządzanie czasem;
Priorytety i cele w ciągu dnia;
Narzędzia do zarządzania;
Nawyki i ich zmiana;
Mnemotechniki, szybkie uczenie i szybkie czytanie.

Po każdym kursie wystawione jest zaświadczenie w formie online – wydane przez Placówkę Oświatową. W tym pakiecie otrzyma się 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

Może spodoba się również…