Promocja!

Pakiet kursów coaching i produktywność

99.00

100 promocyjnych pakietów!

Pakiet 3 szkoleń + 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Podstawy coachingu, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie emocjami i stresem

Pakiet 99 zł!

Treści programowe znajdują się w załącznikach!

Szkolenie:  Jest to materiał do samodzielnego przerobienia w formie pdf. Nie ma ustalonych terminów. Kursant w dowolnym czasie i miejscu przerabia materiał szkoleniowy.

Egzamin: Po każdym szkoleniu odpowiada się na dwa pytania kontrolne w formie opisowej. Odsyła się w dowolnym czasie – drogą mailową!

Zaświadczenie: Nasze zaświadczenia wydawane są w oparciu o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Jednakże nie zastępują one ukończenia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Szkolenia mają charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje.

4 w magazynie

Dodatkowa opcja!

Dodaj do zamówienia

Pakiet 3 szkoleń tematycznych:

1. Podstawy coachingu – 81 stron
Poznanie narzędzi oraz technik coachingu. Uczestnik pozna strukturę sesji, a także sposoby myślenia, analizę transakcyjną i relacje oparte na postawach i potrzebach. Pozna umiejętności coachingowe przydatne w pracy z klientem, to jak budować zaufanie, czym jest feedback, schematy językowe oraz koncepcje zmian i realizacji celów.

2. Zarządzanie emocjami i stresem – 126 stron

Zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:Stres;
Zarządzanie stresem;
Techniki antystresowe;
Trening uważności;
Wypalenie zawodowe;
Emocje w miejscu pracy.

3. Zarządzanie sobą i czasem – 102 strony

Zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:Zarządzanie czasem;
Priorytety i cele w ciągu dnia;
Narzędzia do zarządzania;
Nawyki i ich zmiana;
Mnemotechniki, szybkie uczenie i szybkie czytanie.

Po każdym kursie wystawione jest zaświadczenie w formie online – wydane przez Placówkę Oświatową. W tym pakiecie otrzyma się 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

Może spodoba się również…