Promocja!

Pakiet kursów animator

399.00

Pakiet 3 szkoleń + 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Animator zabaw dla dzieci, animator sportowy, animator społeczno-kulturalny!

Pakiet 399 zł!

Treści programowe znajdują się w załącznikach!

Szkolenie:  Jest to materiał do samodzielnego przerobienia w formie pdf. Nie ma ustalonych terminów. Kursant w dowolnym czasie i miejscu przerabia materiał szkoleniowy.

Egzamin: Po każdym szkoleniu odpowiada się na dwa pytania kontrolne w formie opisowej. Odsyła się w dowolnym czasie – drogą mailową!

Zaświadczenie: Nasze zaświadczenia wydawane są w oparciu o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Jednakże nie zastępują one ukończenia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Szkolenia mają charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje.

Dodatkowa opcja!

Dodaj do zamówienia

Pakiet 3 szkoleń tematycznych:

1.Animator zabaw dla dzieci z elementami bajkoterapii

Celem kursu jest przedstawienie pedagogiki zabawy jako metody pracy z grupą. Poznasz animacje sportowe, zabawy ruchowe z chustą animacyjną, rodzaje gier zapoznawczych i gier na zewnątrz. Dowiesz się jakie są możliwe zabawy integracyjne, muzyczne i ruchowe. W szkoleniu omówiono zabawy plastyczne i animacje w wodzie i na basenie oraz podstawy bajkoterapii.

2. Animator zajęć sportowo-rekreacyjnych kurs online

Zdobycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do pełnienia roli animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pracy animatora, poznają podstawy metodyczne – metody, techniki i rodzaje zajęć sportowych i rekreacyjnych, gier oraz zabaw sportowych do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą jak również osobami dorosłymi. Tematyka szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z pedagogiką i psychologią sportu, pedagogiką czasu wolnego oraz biomedycznymi podstawami rozwoju i wychowania w sporcie.

3. Animator społeczno-kulturalny z elementami edukacji regionalnej i kulturalnej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie średnie,  a także dla studentów kierunków: Pedagogika, Bibliotekoznawstwo,  Socjologia, Edukacja Kulturalna i Medialna i innych chętnych.  Ma na celu przybliżenie zagadnień pedagogiki czasu wolnego, pedagogiki  zabawy, pedagogiki kultury, a także przedstawić metody pracy oraz gry i  zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Po każdym kursie wystawione jest zaświadczenie w formie online – wydane przez Placówkę Oświatową. W tym pakiecie otrzyma się 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

Może spodoba się również…