Promocja!

Pakiet kursów trener personalny

399.00

Pakiet 3 szkoleń + 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Trener mentalny, trener personalny, suplementacja w sporcie!

Pakiet 399 zł!

Treści programowe znajdują się w załącznikach!

Szkolenie:  Jest to materiał do samodzielnego przerobienia w formie pdf. Nie ma ustalonych terminów. Kursant w dowolnym czasie i miejscu przerabia materiał szkoleniowy.

Egzamin: Po każdym szkoleniu odpowiada się na dwa pytania kontrolne w formie opisowej. Odsyła się w dowolnym czasie – drogą mailową!

Zaświadczenie: Nasze zaświadczenia wydawane są w oparciu o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Jednakże nie zastępują one ukończenia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Szkolenia mają charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje.

Dodatkowa opcja!

Dodaj do zamówienia

Pakiet 3 szkoleń tematycznych:

1.Trener mentalny w sporcie kurs online

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

  • Psychologia sportu;
  • Kształtowanie się i rozwój odporności psychicznej;
  • Wyznaczanie celów;
  • Radzenie sobie z presją;
  • Motywacja w sporcie;
  • Pewność siebie, a skuteczność sportowca;
  • Rola lidera sportowego;
  • Trening wyobrażeniowy;
  • Wypalenie zawodowe w sporcie.

2.Trener personalny kurs online

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy trenera personalnego. Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą anatomii człowieka niezbędnej do planowania i prowadzenia indywidualnych treningów.

3. Suplementacja w sporcie i żywieniu

Poznanie podstawowych suplementów diety, mechanizmie działania oraz ich skuteczności. Szkolenie skierowane jest do sportowców, trenerów, nauczycieli WF, dietetyków współpracujących z osobami aktywnymi oraz osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu dietetyki i suplementacji.

Po każdym kursie wystawione jest zaświadczenie w formie online – wydane przez Placówkę Oświatową. W tym pakiecie otrzyma się 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

Może spodoba się również…