Promocja!

Pakiet kursów pomoc w traumie

299.00

Pakiet 3 szkoleń + 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Konsultant kryzysowy, Akademia pomocy w traumie, Diagnoza traumy!

Pakiet 299 zł!

Treści programowe znajdują się w załącznikach!

Szkolenie:  Jest to materiał do samodzielnego przerobienia w formie pdf. Nie ma ustalonych terminów. Kursant w dowolnym czasie i miejscu przerabia materiał szkoleniowy.

Egzamin: Po każdym szkoleniu odpowiada się na dwa pytania kontrolne w formie opisowej. Odsyła się w dowolnym czasie – drogą mailową!

Zaświadczenie: Nasze zaświadczenia wydawane są w oparciu o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Jednakże nie zastępują one ukończenia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Szkolenia mają charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje.

Dodatkowa opcja!

Dodaj do zamówienia

Pakiet 3 szkoleń tematycznych:

1. Konsultant kryzysowy

Zdobycie wiedzy związanej z zagadnieniami podstaw interwencji kryzysowej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

2.Diagnoza i ocena traumy psychicznej z wczesną interwencją psychotraumatologiczną i podstawami psychiatrii

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu diagnozy i oceny traumy psychicznej, wraz omówieniem zagadnienia traumy oraz spektrum zaburzeń związanych z traumą. W szkoleniu omówiono także temat wczesnej interwencji psychotraumatologicznej, pojęcie interwencji kryzysowej, a także pojęcia kryzysu, żałoby oraz straty. W szkoleniu zawarto wiedzę w temacie dobrostanu psychicznego, określenia zdrowia i choroby. Szkolenie wzbogacono o treści z podstaw psychiatrii.

3. Akademia terapii traumy

Kurs jest dostępny w formie pliku PDF i obejmuje ponad 90 stron. Skupia się na zrozumieniu traumy oraz jej różnych form i konsekwencji. Omawia genezę, specyfikę i trudności w definiowaniu traumy, a także typologie i konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania jednostki. Wprowadza pojęcia takie jak ostra reakcja na stres, PTSD, złożony zespół stresu pourazowego oraz zaburzenia dysocjacyjne. Ponadto, kurs porusza temat interwencji kryzysowej w sytuacjach traumatycznych oraz implikacje dla praktyki klinicznej. Diagnozowanie i pomiar traumy jest omawiane w kontekście wybranych narzędzi i metod. Wreszcie, kurs dotyka również aspektów żałoby i relacyjnych zaburzeń więzi.

Po każdym kursie wystawione jest zaświadczenie w formie online – wydane przez Placówkę Oświatową. W tym pakiecie otrzyma się 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

Może spodoba się również…