Promocja!

Plastyka sensoryczna i zabawy sensoryczne

36.99

Kurs online z zakresu podstaw plastyki sensorycznej dla nauczycieli, pedagogów i rodziców.

Dodatkowo: Scenariusze 99 Zabaw z Plastyki Sensorycznej to przewodnik stworzony z myślą o rozwoju dzieci poprzez różnorodne ćwiczenia stymulujące wszystkie zmysły: wzrok, słuch, dotyk, smak i węch. Każdy z 99 proponowanych scenariuszy skupia się na konkretnych formach bodźców, takich jak tekstura, kolor, dźwięk czy zapach, lub łączy kilka zmysłów naraz, aby pomóc dzieciom lepiej zrozumieć świat poprzez bezpośrednie doświadczenie.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

  • Charakterystyka podstaw plastyki sensorycznej,
  • Znaczenie zajęć plastycznych w życiu dziecka,
  • Procesy integracji sensorycznej,
  • Doskonalenie umiejętności motorycznych u dziecka,
  • Wielozmysłowe poznawanie świata przez dziecko,
  • Zabawy z plastyką sensoryczną – przykłady,
  • Arteterapia u dzieci w wieku przedszkolnym,
  • Metody aktywizacji uczniów.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.