Promocja!

Akademia treningu umiejętności społecznych

249.00

Akademia treningu umiejętności społecznych + zaświadczenie online z Placówki Oświatowej + 7 BONUSÓW (karty pracy, scenariusze zajęć)

  • Karty pracy z lękiem
  • Karty pracy jak się czujesz
  • Karty pracy coachingowe
  • Karty pracy podróże wewnątrz siebie
  • Przygotowanie mentalne
  • Trening umiejętności rodzinnych
  • Scenariusze zajęć sensorycznych
  • 100 zabaw na integracje sensoryczną

Sprawdź: KWALIFIKACJE TUS

Szkolenie:  Jest to materiał do samodzielnego przerobienia w formie pdf. Nie ma ustalonych terminów. Kursant w dowolnym czasie i miejscu przerabia materiał szkoleniowy. Ponad 200 stron szkolenia!

Egzamin: Po każdym szkoleniu odpowiada się na dwa pytania kontrolne w formie opisowej. Odsyła się w dowolnym czasie – drogą mailową!

Zaświadczenie: Nasze zaświadczenia wydawane są w oparciu o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Jednakże nie zastępują one ukończenia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Szkolenia mają charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje. Na zaświadczeniu nie ma informacji o tym, że szkolenia odbyły się w formie online.

Faktury:  Wystawiamy faktury na firmę lub osobę prywatną. Wystawiamy również faktury na placówki szkolne i gminy z terminem płatności do 14 dni.

Dodatkowa dokumentacja tradycyjna: można wykupić dodatkową dokumentację (2 dokumenty: zaświadczenie zwykłe z opisem programu szkolenia + zaświadczenie wg wzoru MEN- w formie drukowanej, wysyłka kurierem InPost) w kwocie 80 zł. Wystarczy dodać opcję obok lub: DODAJ DOKUMENTY TRADYCYJNE

Dodatkowa opcja!

Dodaj do zamówienia

Akademia treningu umiejętności społecznych + zaświadczenie online z Placówki Oświatowej + 8 BONUSÓW (karty pracy, scenariusze zajęć)

Cel szkolenia: Przedstawienie głównych założeń treningu umiejętności społecznych – definicje i założenia psychologiczne. W szkoleniu zawarto zagadnienia treningu kompetencji społecznych i opis wybranych kompetencji społecznych. Szkolenia opisuje rozwój społeczno-emocjonalny człowieka, podstawy funkcjonowania grup społecznych. Opisano TUS wśród różnych grup oraz przykładowe scenariusze zajęć TUS.

Dodatkowe informacje:Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Kto może prowadzić TUS?

Zajęcia TUS może więc prowadzić specjalista, którego przygotowanie dyrektor uzna za wystarczające do prowadzenia zajęć. Przepisy prawa oświatowego w ogóle nie odnoszą się do kwalifikacji osób mogących prowadzić zajęcia TUS. Mogą je więc prowadzić: psycholog, pedagog specjalny, pedagog, nauczyciel, który w ocenie dyrektora ma kwalifikacje wystarczające do prowadzenia tych zajęć.

Przygotowanie do prowadzenia zajęć treningu umiejętności społecznych uzyskuje się w formach doskonalenia zawodowego, które nie jest związane z uzyskiwaniem formalnych kwalifikacji.

W związku z tym mogą je prowadzić nauczyciele i specjaliści, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, legitymujący się w ocenie dyrektora wymaganymi kwalifikacjami do prowadzenia tego typu zajęć.

Źródło: KWALIFIKACJE TUS

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

Może spodoba się również…