Promocja!

Pakiet kursów dla przyszłych kuratorów sądowych

299.00

Pakiet 3 szkoleń + 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Programowanie w resocjalizacji, Metodyka pracy kuratora, Postępowanie wobec nieletnich!

Pakiet 299 zł!

Treści programowe znajdują się w załącznikach!

Szkolenie:  Jest to materiał do samodzielnego przerobienia w formie pdf. Nie ma ustalonych terminów. Kursant w dowolnym czasie i miejscu przerabia materiał szkoleniowy.

Egzamin: Po każdym szkoleniu odpowiada się na dwa pytania kontrolne w formie opisowej. Odsyła się w dowolnym czasie – drogą mailową!

Zaświadczenie: Nasze zaświadczenia wydawane są w oparciu o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Jednakże nie zastępują one ukończenia dyplomu studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów, które są niezbędne do wykonywania zawodu. Szkolenia mają charakter doskonalący oraz pogłębiający kompetencje

Dodatkowa opcja!

Dodaj do zamówienia

Pakiet 3 szkoleń tematycznych:

1.Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej i wiktymologii

Opis diagnostyki i programowania w resocjalizacji. Omówiono w nim model diagnozy, procesy diagnozowania w resocjalizacji, przykładowe narzędzia do diagnozowania pomiaru niedostosowania społecznego. Dodatkowo w szkoleniu zawarto wiedzę z zakresu profilaktyki społecznej i wiktymologii.

2.Metodyka pracy kuratora sądowego z podstawami prawa i ochrony własności intelektualnej

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego. Uczestnik pozna takie składowe pracy kuratora sądowego jak: określenie zasad organizacji wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych, metody diagnozy i wykonywania wywiadów środowiskowych, stosowaną dokumentację, uregulowania prawne co do władzy rodzicielskiej, a także metody i techniki pracy kuratora sądowego. Szkolenie wzbogacono także o zagadnienia podstaw prawa, jego pojęć i budowy, systemu , źródeł i stosowania prawa. A także temat prawa autorskiego, praw pokrewnych, własności przemysłowej i ochrony własności intelektualnej.

3. Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości z elementami suicydologii

Zdobycie wiedzy i umiejętności do postępowania z nieletnim, który ma kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Uczestnik pozna psychologiczne standardy przesłuchań dziecka. Zdobędzie wiedzę dotyczącą psychologii rozwoju, która ma wpływ na postrzeganie, pamięć i rozumowanie u dzieci pełniących rolę świadka. Tematyka szkolenia obejmuje bardzo ważne zagadnienie związane z autogaresją oraz zachowaniami suicydalnymi wśród młodzieży.

Po każdym kursie wystawione jest zaświadczenie w formie online – wydane przez Placówkę Oświatową. W tym pakiecie otrzyma się 3 zaświadczenia w formie elektronicznej!

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

Może spodoba się również…